Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przytulam Cię tak, że mogłabym zedrzeć z Ciebie skórę.
Reposted byinsanedreamerirresolutechybakpiszWecanbeheroespsilocybemermaid
0778 f5bc 390
hej wy! Ludzie psy!
będziemy dziś spokój ludziom kraść.
Reposted bylukaszkaminzki lukaszkaminzki
Czarne oczy, bose stopy, lekkie kroki, cisza.
Żar tej nocy, żal gdy dotyk nie jest tym, czym był zazwyczaj.
Listopadowa noc, księżyc wprost patrzył na nich,
zarys słów, zanim znów sypnie sól na ich rany.
Z ich ust strumień pary skraplany na ich twarzy,
nim muzyka stanie w miejscu, ostatni raz zatańczysz.
Reposted bytecziresponse
głosy mówią to samo tylko coraz głośniej.
Cienie padają,
Jutro się zbliża.
Zostań ze mną do rana,
Otwórz swoje skrzydła.
Słyszę twoje szepty wzywające moje imię,
Obiecasz mi, że skradniesz noc jeszcze raz?
Przerzucę każdy kamień i znajdę cię tam
w dotyku światła ,w które się gapię,
w każdym oddechu, który mnie ogrzewa.
Oślepiasz mnie światłem żarówki
I ogłupiasz każdą sylabą.
Oddam życie,
by mieć to na wieczność.
Reposted bymeds meds
Jeżeli tylko tej nocy możemy spać
Na łożu zrobionym z kwiatów
Jeśli tylko tej nocy możemy popaść
W czar nieśmiertelności

Jeżeli tylko tej nocy możemy się ześlizgnąć
W głęboką czarną wodę
I odetchnąć, oddam wszystko
by nie pozwolić jej odejść.
Jesteś rzeczą, która sprawia
Że od razu się naprawiam.
Reposted bykooobi kooobi
za kreską kreska, aż będę niebieska.
- Idź spać wreszcie, idź spać.

- Nie chcę.

- Idź spać i śnij sens przez życie, to szczęście.
 
- Nie chcę. Jestem z Tobą żeby śnić przez to życie bezsennie.
Reposted bykooobi kooobi
2230 9bc7 390
Bicia człowiek długo nie wytrzymuje. Nawet bicie serca kończy się śmiercią.
Reposted byhahatkooobi
Powiedz, co ten świat może mi dać?
Reposted bykooobi kooobi
Łatwiej jest unieść trud, kiedy jest jakiś bóg.
Jakiś punkt zaczepienia, jakiś grunt a nie ziemia,
która ucieka spod nóg prawem przebudzenia.
...myśl, szanuj matkę, spełniaj marzenia, kochaj życie jak wariat, wal w pysk jeśli trzeba, podpal świat dla tej jednej - spal w cholerę, słuchaj serca - dni na ziemi nie mamy za wiele.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl